Fattiggårdens mure dukker frem af jorden

Bliv arkæolog i efterårsferien

Vær med til at udgrave fattiggården ved Firgårde ved Ry

Jorden er netop fjernet over sporene af Firgårde fattiggård, som blev oprettet i 1880. Dengang lå den i udkanten af landsbyerne Firgårde og Siim, og der var plads til 35 fattiglemmer.
Folkene på fattiggården levede på kanten af samfundet. Fattiggården var en opdragende institution, som skulle få fattiglemmerne genopdraget til arbejdslivets glæder.
Der er ikke så mange skriftlige kilder om en fattiggård, men vi kan følge dens beboere gennem folketællingslister fra Dover Sogn. Der blev senere udskilt et børnehjem fra fattiggården. Børnehjemmet levede videre på en anden adresse, mens fattiggården blev nedlagt omkring 1920. Siden da har der været marker på stedet, men nede i jorden ligger resterne af gården hen som rækker af stenbyggede fundamenter med omgivende arbejdsområder. Der vil være masser af husgeråd i form af potteskår, jernredskaber m.m. at finde i tomten af fattiggården.

Nu er området imidlertid ikke længere ”udkant” men i stedet ved at blive en del af et stort boligområde i Ry, hvor Firgårde vokser sammen med Ry. Med en golfbane og et nyt boligkvarter er ”udkant” blevet til ”indkant”.

I takt med, at boligområdet Kildebjerg Ry er vokset, har Museum Skanderborg undersøgt området for spor fra de mennesker, der har boet der før. Rester af beboelse fra stenalderen, bronzealderen og jernalderen og gravpladser fra jernalder og vikingetid vidner om, at man også i fortiden har værdsat området med skove og søer.
De sidste århundreders historie fortjener også at blive fortalt. Og nogle af de borgere, der nu bor eller kommer til at bo i området skal være med til at få den frem i lyset.

Det får du:

• Undervisning i arkæologens arbejde.
• Mulighed for at være med til at afdække historien om de folk, der engang boede i udkanten af samfundet.
• Plancheudstilling om fattiggården og om de mange arkæologiske fund i området.
• Alle er velkomne til at komme og kigge og følge udgravningen af fattiggården. Ønsker man selv at grave med kræves tilmelding.
• Der vil være en ”sandkasse” med fund til de mindre børn, som der ikke kræves tilmelding til.

Museum Skanderborg forventer:

• At deltagerne i udgravningen er 9 til 100 år gamle.
• Man er klædt på efter vejret i regntøj, varmt tøj, gummistøvler og har handsker med, da der er en del glasskår og andre skarpe genstande i jorden. Tætsiddende arbejdshandsker er bedst.
• Man er klar til at modtage og udføre de arbejdsopgaver, man bliver tildelt.
• Som frivillig gravende i et åbent arrangement er det på eget ansvar, hvis man skulle komme til skade. Vi anbefaler, at man har en stivkrampevaccine.

Dagen vil være opdelt i to gravehold: formiddag kl. 9-12 og eftermiddag kl. 12-15.
Der kan være 20 deltagere på hvert hold. Man må gerne melde sig til begge hold på den samme dag.

Der er opstillet toiletvogne på området og markeret egnede P-pladser.

Ry Golfklub med Café Greenhouse har salg af frokost til deltagerne. De vil gerne have bestillinger på forhånd på tlf. 86 85 32 11 eller 27 24 09 07.

Vær arkæolog for en dag og skriv historie før din nabo! Tilmeld dig på www.museumskanderborg.dk fra d. 5. oktober. Det er gratis at være med.