Borgermøde

Stor interesse for nye seniorboliger

120 interesserede borgere mødte op i Ry Hallerne mandag den 7. maj for at høre om PensionDanmarks planer om 30 nye seniorboliger i Kildebjerg Ry, og ikke mindst for at være med til at påvirke beslutningsprocessen om udviklingen af boligerne.

De 120 fremmødte hørte fra en bred vifte af involverede. PensionDanmark, der ejer grunden og bygger boligerne, fortalte om planerne og baggrunden. RealDania har del i projektet gennem deres indsats mod ensomme ældre. Skanderborg Kommune lægger stor vægt på borgerinddragelsen og sidst fortalte C.F. Møller-arkitekterne om deres designproces.

Efter introduktion til projektet var det tid til første bid af borgerinddragelsen. Arkitekterne var meget interesserede i at høre, hvad kommende beboere egentlig er villige til at dele med hinanden og i hvor høj grad. Fælles gæsteværelser, et storkøkken, fælles værksted og trailer? Fælles have? En badeanstalt? Den næste lille time gik snakken lystigt rundt ved bordene og arkitekterne fik en masse viden med hjem.

Mikkel Melamies fra PensionDanmark siger om projeket:
“Det er nyt for os i PensionDanmark at inddrage kommende beboere og andre interesserede helt fra start i vores byggeprojekter. Et sted som Ry, giver det rigtig god mening at høre, hvad de kommende beboere ønsker, at bebyggelsen skal indeholde og få deres gode input til hvilke faciliteter, man vil dele, og hvilke man helst vil have i egen bolig.

Vores ambition er at bygge nogle gode boliger, som kan tilføje noget nyt i Kildebjerg Ry-området, som allerede er spændende og godt. Derfor var vi også rigtig glade for at se 120 interesserede mennesker til vores første borgermøde i Ry!
Den kommende tid vil der blive inviteret til flere borgermøder, interviews og så fortsætter vores survey, hvor vi gerne vil have så mange svar som muligt.”

Så hvis du ikke har svaret, så klik ind her – og deltag samtidig i lodtrækning om 10 gavekort á 300 kr. Det tager ca. 10 min. at besvare.

Næste skridt i udviklingen af boligerne er en workshopdag, som PensionDanmark inviterer til den 20. juni. Fra kl. 16-18 er der en offentlig fremlæggelse af dagens resultater. Mere herom senere.